stomen

Opvang van regenwater

Voor de optimale groei van planten is een goed geregelde watergift een voorwaarde. Omdat er in ons land voldoende regenwater uit de hemel valt, is dit een ideale bron van water. Veel telers vangen dit regenwater dan ook op als buffer, om vervolgens in een droge periode te gebruiken.

Er zijn verschillende manieren om hemelwater op te slaan, waarbij de kwaliteit van het water optimaal blijft. De meest voorkomende systemen zijn een foliebassin, watersilo en een open put. De keuze tussen de systemen is vooral afhankelijk van de hoeveelheid water die een teler nodig heeft.

Watersilo

De eerste methode is een watersilo. Een watersilo is een plaatstalen silo waarin een folie is aangebracht. Het folie zorgt voor een goede kwaliteit van het water. Ook biedt deze opslagmethode het voordeel dat er weinig oppervlakte nodig is; de silo is namelijk in de hoogte gebouwd.

Foliebassin

De tweede methode, de foliebassin, is een uitgegraven vijver met waterdicht folie. Belangrijk is dat er een drainage onder het bassin wordt geplaatst, om het grondwater wat onder het folie van het bassin zit, onder het bodempeil van het bassin te houden. Een drainage zorgt er namelijk voor dat het grondwater wordt afgevoerd. Dit is vooral noodzakelijk als de bassin dieper is ingegraven als het grondwaterpeil. Anders kan het grondwater ervoor zorgen dat het folie omhoog komt, met name als er weinig water in het bassin zit. Deze opslagmethode heeft als voordeel dat hij in verschillende afmetingen verkrijgbaar is.

Open put

De laatste, een open put, is een uitgegraven vijver, zonder folie het lijkt als het ware op een ‘gewone’ vijver. Het water van een open put wordt vaak gebruik bij de teelt van vollegrondgroenten, zoals bloemkool, spitskool, spruiten en alle andere groenten die met hun wortels in de grond staan. Een open put heeft als voordeel dat het de grond rond de open put deels als extra waterbuffer voor het regenwater gebruikt kan worden. Bij onvoldoende regenval kan de grond rond de open put namelijk als grondwaterwinning worden gebruikt.

Het hemelwater dat wordt opgevangen, kan volledig ten goede komen aan de teelt. Daarnaast kan de teler ook het drainwater (wat afgevoerd wordt door de drainage) ontsmetten en circuleren, waardoor er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van grond- of drinkwater op het bedrijf.