INTRODUCTIE

The Greenery is één van de grootste internationaal opererende AGF-concerns in Europa. The Greenery spant zich in om uw privacy online te respecteren. Wij hebben deze Privacy Statement opgezet om u een goed beeld te geven over het functioneren van onze website en op welke manier wij omgaan met persoonlijke informatie. Onze Privacy Statement is duidelijk: wij verzamelen geen identificeerbare persoonlijke informatie, tenzij u deze vrijwillig vrijgeeft. In deze Privacy Statement staat vermeld onder welke omstandigheden wij uw persoonlijke informatie verzamelen, hoe wij hiervan gebruikmaken en wie toegang heeft tot deze informatie. Er kunnen van tijd tot tijd veranderingen worden aangebracht in deze Privacy Statement. Wij adviseren u elke keer als u onze website bezoekt de Privacy Statement te lezen. Zo bent u altijd op de hoogte van mogelijke veranderingen. Let u erop dat deze Privacy Statement alleen geldt voor online activiteiten.

WELKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD?

Als u onze website bezoekt, kunt u ervan uitgaan dat wij geen identificeerbare persoonlijke informatie verzamelen zonder uw toestemming. Wel kunnen wij informatie verzamelen die u vrijwillig aan ons hebt gegeven of die u uit vrije wil op de website heeft geplaatst, waaronder, maar niet beperkt tot “identificeerbare persoonlijke informatie”, uw naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer. Wij doen dit zodat wij de door u gevraagde diensten kunnen verlenen. Wij kunnen ook gebruikmaken van uw identificeerbare persoonlijke informatie zodat wij u extra informatie over onze producten en diensten aan kunnen bieden, en u informatie toe kunnen sturen over andere producten en diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn. Indien dit het geval is, vermelden wij dit in de rubriek van onze website waar wij informatie verzamelen voor deze doeleinden.

VEILIGHEID EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

Wij garanderen voor de veiligheid van uw identificeerbare persoonlijke informatie en wij nemen redelijke voorzorgsmaatregelen voor het behoud van deze bescherming. Indien u persoonlijke informatie moet vrijgeven in verband met de toegang van een bepaalde dienst, geven wij nauwkeurig aan wat wij met de informatie zullen doen. U kunt er vanuit gaan dat wij uw identificeerbare persoonlijke informatie niet aan anderen zullen verkopen, verhandelen of verhuren. Wel kunnen wij uw identificeerbare persoonlijke informatie vrijgeven aan The Greenery gelieerde bedrijven of de bij haar aangesloten bedrijven, vertegenwoordigers, contractanten of zakenpartners, zodat zij diensten aan ons kunnen leveren. Uw identificeerbare persoonlijke informatie kan bijvoorbeeld worden vrijgegeven aan (i) leveranciers die onze bedrijfsvoering ondersteunen (bijv. uitvoering van diensten, technische ondersteuning, leveringsdiensten en financiële instellingen), of (ii) kan worden vrijgegeven met betrekking tot verkoop of overdracht van het bedrijf van de website waarop de informatie betrekking heeft, of (iii) in gevallen bepaald door het toepasselijke recht, rechterlijk besluit of overheidsbepalingen.

Doordat wij onderzoek doen naar demografie, belangen en houdingen van de gebruikers gebaseerd op de informatie die wij tijdens het gebruik van onze websites ontvangen, zijn wij in de gelegenheid uw informatie te vergelijken met de informatie van een ander persoon. Op deze manier kunnen wij statische, anonieme, gezamenlijke informatie verzamelen. Onder gezamenlijke informatie valt niet identificeerbare persoonlijke informatie. Wij gebruiken deze demografische informatie, zoals het percentage mannelijke en vrouwelijke bezoekers, of het percentage bezoekers van een bepaalde leeftijd, ter verbetering van de inhoud van onze website. Ook kunnen wij deze niet identificeerbare informatie delen met partners of derden. Hierbij wordt geen persoonlijke informatie afgegeven. Door de groei van ons bedrijf kunnen wij bedrijven, dochterondernemingen of goederen verkopen of kopen. Bij zulke transacties is het gebruikelijk dat klantinformatie mee wordt overgedragen. Voor online bestellingen werkt The Greenery met SSL technologie. Zo wordt u identificeerbare persoonlijke informatie beschermd. Deze technologie codeert uw informatie voordat de gegevens op het internet terechtkomen. Waar The Greenery de SSL technologie heeft geïmplementeerd voor deze commerciële toepassingen, kunnen wij echter niet de privacy garanderen van de transmissies naar en van onze websites (met inbegrip van de e-mails). The Greenery hanteert ook fysieke en bestuursprocedures voor de bescherming van uw identificeerbare persoonlijke informatie. Wij kunnen echter geen totale veiligheid garanderen, omdat bepaalde mensen de veiligheidsmaatregelen proberen te omzeilen of uitzendingen over het internet proberen te onderscheppen. Wees u ervan bewust dat de websites van adverteerders of derden die links op onze websites hebben, identificeerbare persoonlijke informatie van u kunnen verzamelen. Deze Privacy Statement geldt niet voor de informatie van websites die als links, bijvoorbeeld in advertenties en hyperlinks, op onze websites staan vermeld. Wij raden u aan de Privacy Statements van andere websites te lezen, voordat u identificeerbare persoonlijke informatie aan deze website stuurt. The Greenery is daarom niet aansprakelijk voor de schade, die u lijdt doordat websites, die een link op onze website hebben, zonder uw toestemming gebruik maken uw identificeerbare persoonlijke informatie.

HET BEHOUD VAN UW IDENTIFICEERBARE PERSOONLIJKE GEGEVENS

The Greenery bewaart al uw identificeerbare persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons hebt gegeven voor zo lang u aangeeft, of voor zo lang door de wet is voorgeschreven. Doordat wij uw gegevens behouden, kunnen wij u altijd persoonlijk van dienst zijn.

TOEGANG OM INFORMATIE IN TE ZIEN, CORRIGEREN EN VERWIJDEREN

The Greenery gebruikt identificeerbare persoonlijke informatie alleen met uw toestemming en voor de doelstellingen waarvoor deze verzameld werd. Wij nemen gangbare maatregelen om te verzekeren dat de persoonlijke informatie relevant is voor het bedoelde gebruik, compleet en up-to-date. Een van de maatregelen is dat we gebruikers toegang geven tot de identificeerbare persoonlijke informatie die zij geven hebben op een website.

U kunt via info@thegreenery.com contact met ons opnemen met uw verzoek tot toegang. In sommige van onze websites kan het mogelijk zijn dat u inlogt op uw eigen account (of voorkeuren) om de informatie te bekijken of aan te passen waar nodig.

KEUZE

The Greenery is van mening dat ‘keuze’ een van de belangrijkste privacy principes is. U beslist of u identificeerbare persoonlijke informatie aan ons geeft (als u echter besluit geen identificeerbare persoonlijke informatie te geven is het niet mogelijk toegang te krijgen tot de gehele website). Indien u uw contactadres hebt gegeven, maar u wilt geen e-mails van ons ontvangen, hoeft u niets te doen. U kunt op de inschrijvingspagina aangeven of u e-mail of een andere service wenst te ontvangen. Indien u geen e-mail wenst te ontvangen of geen gebruik wilt maken van andere diensten kruist u het vakje niet aan. Mocht u e-mails willen ontvangen danwel gebruik willen maken van een andere service, dan dient u het desbetreffende vakje aan te kruisen. Indien u hebt gekozen om e-mails te ontvangen, maar naderhand toch niets wenst te ontvangen, kunt u zich door middel van de ‘unsubscribe link’ die met iedere e-mail wordt meegestuurd, uit laten schrijven van een bepaalde e-maillijst of dienst.

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een website op uw harddrive worden geplaatst. Cookies kunnen bepaalde informatie ‘herinneren’ met als doel het efficiënter maken van de communicatie tussen uw browser en de website. Cookies zijn standaardtechnologieën in de internetindustrie en kunnen door bepaalde websites van The Greenery worden gehanteerd. The Greenery kan uitsluitend de cookies lezen die wij op uw harddrive hebben geplaatst. Wij hebben geen toegang tot andere informatie. Wij maken gebruik van cookies om onze diensten beter af te kunnen laten stemmen op uw wensen. Alle verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt voor website trafficanalyse. Deze verzamelde en anonieme informatie kan ons helpen de inhoud van de website te verbeteren. Deze informatie kan ook aan onze partners of overige partijen worden gegeven. Bezoekers hebben altijd de mogelijkheid de cookies uit te schakelen. Daarvoor moeten hun browserinstellingen worden aangepast. ‘ Reclame-cookies’ afkomstig van derden worden ook standaard gebruikt in de internetindustrie. The Greenery kan hierover geen controle uitvoeren en is niet verantwoordelijk voor de bescherming van activiteiten en beleidsvoeringen van andere websites.

Graag willen we u informeren over hoe Verse Oogst omgaat met uw gegevens in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die een website op apparatuur zet om bepaalde gegevens te kunnen onthouden tijdens uw bezoek aan onze website. Hieronder zullen wij de cookies die we gebruiken toelichten.

SOCIALE COOKIES

Verse Oogst maakt gebruik van een aantal sociale cookies. Deze stellen u als gebruiker in staat om te reageren op pagina’s of pagina’s direct te kunnen delen met bekenden via uw eigen sociale netwerk site(s).

FUNCTIONELE COOKIES

Om persoonlijke instellingen en keuze’s die u maakt op de website te onthouden voor een vervolg bezoek maken wij gebruik van functionele cookies. Deze zijn dus bedoelt om het gebruiksgemak van de website te vergroten.

METING COOKIES

Om in staat te zijn onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van meting cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken welke pagina’s problemen opleveren, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen.

‘CLICKSTREAM’ GEGEVENS

Een ‘clickstream’ of ‘clickstream gegevens’ geven aan welke websites per gebruiker worden bezocht en, nog belangrijker, de manier waarop een gebruiker zich van de één naar de andere webpagina verplaatst. Wij verzamelen en gebruiken deze informatie om meer inzicht te krijgen in de gewoonten tussen de verschillende gebruikers en om de inhoud, advertenties en aanbiedingen op uw wensen af te stemmen. Er worden geen identificeerbare persoonlijke gegevens in de Clickstream gegevens verwerkt of vrijgegeven. Tevens is The Greenery niet aansprakelijk voor schade die u lijdt door Reclame-cookies afkomstig van derden.

IP ADRESSEN

Een Internet Protocol (IP) adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw Internet Service Provider (ISP) telkens wanneer u het internet opgaat. Net zoals andere websites mag The Greenery gebruikmaken van IP adressen voor de verzameling van anonieme informatie over het aantal bezoekers en het gebruik van de website. Om uw privacy te garanderen, wordt uw IP adres niet aan persoonlijke informatie van u gekoppeld. The Greenery behoudt zich het recht voor gebruik te maken van IP adressen voor de identificatie van individuen die de website, service of klanten bedreigen.

ONDERZOEKEN EN WEDSTRIJDEN

Wij kunnen van tijd tot tijd vragen om identificeerbare persoonlijke informatie als u hebt meegedaan aan een onderzoek of wedstrijd. In deze gevallen geven wij duidelijk aan wat het doel is van dit verzoek om identificeerbare persoonlijke informatie.

HET VERLATEN VAN DE WEBSITE

Om bezoekers van dienst te zijn, hebben wij op onze website links geplaatst naar andere websites. Wij betrachten de nodige zorgvuldigheid bij het uitkiezen van andere websites, waarvan wij denken dat deze nuttig kunnen zijn en aan onze hoge maatstaven voldoen. Echter, omdat websites zo snel van inhoud veranderen, zijn wij niet in staat de kwaliteit van elke afzonderlijke gelinkte website te garanderen en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van niet-The Greenery websites. Links naar andere websites zijn uitsluitend aanwezig om u van dienst te zijn en/of voor informatieverschaffing en betekent niet een goedkeuring of aanbeveling door The Greenery.

UW TOESTEMMING

Indien u gebruikmaakt van websites van The Greenery, gaat u akkoord met de verzameling en gebruik van informatie zoals is vastgesteld in deze Privacy Statement. U stemt er ook in toe dat wij het recht hebben dit beleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door veelvuldig raadplegen van de Privacy Statement blijft u altijd op de hoogte van de informatie die wij verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken en onder welke voorwaarden deze informatie wordt vrijgegeven.

© 2011 The Greenery. Alle rechten voorbehouden.