Privacy statement Verse Oogst


Doordat u gebruik maakt van onze website en/of onze diensten, verwerkt The Greenery B.V. uw persoonsgegevens. Wij lichten in deze privacy statement kort toe hoe wij met persoonsgegevens omgaan en deze beveiligen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

  • Geslacht

  • Geboortedatum

  • IP-adres

  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

  • Overige persoonsgegevens die u expliciet verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Doeleinden van de gegevensverwerking


The Greenery verwerkt uw gegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien u daar om heeft verzocht. Als u een e-mail stuurt of het contactformulier invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw bericht nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Indien u een profiel aanmaakt, dan worden de gegevens die u ons verstrekt bewaard totdat u uw profiel verwijderd.


Daarnaast verwerken wij gegevens, zodat wij algemene bezoekgegevens kunnen bijhouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.


Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid google analytics.


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


The Greenery gebruikt Google Analytics op de privacy vriendelijke manier zoals wordt geadviseerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.


Op onze website zijn applicaties opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Het gaat om Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze applicaties worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hierna). Leest u regelmatig de privacyverklaring van deze sociale netwerken netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


De verwerking van persoonsgegevens vindt ook door The Greenery plaats als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


De persoonsgegevens die wij verwerken, bewaren wij niet langer dan noodzakelijk.


Grondslagen van de verwerkingen


De meeste persoonsgegevens verwerken wij voor het gerechtvaardigd belang van
The Greenery, te weten het uitvoeren van onze doelstelling. Daarnaast verwerken wij gegevens omdat u daar toestemming voor heeft verleend. Mocht u meer informatie willen hebben over de grondslagen van onze verwerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen.


Cookies


The Greenery gebruikt alleen technische en functionele cookies. We maken gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Technische en organisatorische maatregelen

 

The Greenery neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens zijn hieronder opgenomen.

 

Rechten van betrokkenen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Greenery en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

The Greenery wil u er tevens op wijzen dat u na 25 mei 2018 de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot die tijd kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens alleen nog tippen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 
Contactgegevens


Uw vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u richten tot:

 

The Greenery B.V.

t.a.v. M. van Leeuwen
Spoorwegemplacement 1

2991 VT Barendrecht


e-mail adres: m.vanleeuwen@thegreenery.com


Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.verseoogst.nl) worden gepubliceerd.