stomen

Klimaat neutraal telen

Klimaat neutraal telen betekent letterlijk: ’een dienst, product, onderneming of leven zonder negatieve invloed op het klimaat’. De duurzame telers hebben ook deze visie, om gezonde producten te telen die geen negatief invloed hebben op het klimaat.

Dit willen zij verwezenlijken door de uitstoot van CO2 en het gebruik van fossiele energie zoveel mogelijk terug te brengen. In plaats van energie te verbruiken, kunnen telers zelf leverancier worden van warmte en elektriciteit. Dit kan onder andere door gebruik te maken van een warmtekrachtkoppeling. En dankzij het gebruik van aardwarmte, biovergisting, zonne- en windenergie wekt de teler zelf warmte en CO2 op voor het verwarmen van de kas en goede groei van de panten. De elektriciteit die hierbij wordt opgewekt wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Dit zijn bronnen die nooit op raken en niet schadelijke zijn voor het milieu.