stomen

Warmtekrachtkoppeling

In de glastuinbouw is er veel warmte en CO2 nodig om de kassen te verwarmen en de gewassen goed te laten groeien. Veel glastuinbouwtelers maken daarom gebruik van een Warmtekrachtkoppeling (WKK).

In een warmtekrachtkoppeling drijft een generator de WKK-installatie aan. Bij het draaien van deze generator komt er warmte en CO2 vrij. Via de WKK-installatie wordt deze warmte opgevangen en nuttig gebruikt. De telers gebruiken de warmte en CO2 namelijk voor de verwarming van de kas en de CO2 voor het groeien van de gewassen. Hierdoor wordt de vrijgekomen warmte en CO2 optimaal benut. De elektriciteit die met een WKK wordt opgewerkt, wordt vervolgens geleverd aan het elektriciteitsnet voor onder andere huizen en/of gebruikt voor het eigen bedrijf.

Door gebruik te maken van een WKK daalt het energieverbruik en CO2-uitstoot. In plaats van tweemaal afzonderlijk energie te verbruiken (voor enerzijds de productie van elektriciteit en anderzijds de aanmaak van warmte), levert de WKK beiden tegelijkertijd. Met een goed uitgevoerde WKK kan 10 tot 20 % energiebesparing gerealiseerd worden. In een kas met een enorm oppervlakte is dit een gigantische besparing.