stomen

Weerbaar telen

Weerbaar telen is een teeltmethodiek die erop gericht is, om de plant zo gezond mogelijk te laten groeien zodat hij meer kracht en energie heeft om zich te beschermen voor invloeden van buitenaf. Door de plant van binnenuit weerbaarder te maken, is deze namelijk beter bestand tegen ziekten, schimmels en plagen.

Voor een gezonde en weerbare plant is een gezond wortelstelsel van groot belang. Door extra aandacht te besteden aan de conditie van de voedingsbodem waar de planten in groeien, ontstaat een goed wortelmilieu. Dit vormt de basis voor een sterke plant, die ziekten en plagen kan weerstaan. Met een weerbaardere plant kan het gebruik van gewasmiddelen tot een absoluut minimum worden beperkt.