stomen

Hergebruik afvalmateriaal

Telers hebben ieder hun eigen soort afvalmateriaal. Het ene materiaal leent zich er beter voor om te worden hergebruikt dan het andere. We beschrijven een aantal voorbeelden waarbij afvalmateriaal wordt hergebruikt door de telers.

Bij het telen van appels en peren kunnen de houtsnippers van een gerooid perceel worden afgevoerd naar een verbrandingscentrale en zo als energiebron gebruikt. De groencompost kan worden gebruikt als bodemverbeteraar en organische bemesting voor de fruitbomen.

In de tomatenteelt kunnen de substraatmatten worden hergebruik. Substraatmatten zijn de matten waarop de tomatenplanten in een kas groeien. In deze matten zitten de benodigde voedingsstoffen, zodat de teler heerlijke, rode tomaten kan telen. Door het hergebruik van substraatmatten kunnen de organische meststoffen die in deze matten achterblijven, optimaal worden benut.

Daarnaast kunnen graanresten en gras worden gebruikt voor biovergisting, waarmee vervolgens biogas wordt geproduceerd om de kassen mee te verwarmen. Zo zetten de telers verschillende toepassingen in om afvalmateriaal op een nuttige manier te hergebruiken. En kan er energie worden bespaard en wordt de uitstoot van CO2 zo veel mogelijk beperkt.

Deze telers passsen Hergebruik afvalmateriaal toe