stomen

Groene stroom

Veel telers hebben als doelstelling om klimaatneutraal te telen. Dit kunnen zij onder andere doen door zelf groene stroom op te wekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een windmolen of zonnepalen op het bedrijf. Zonnepanelen kunnen op het dak van het bedrijf worden geplaatst, maar ook op de ramen kunnen speciale raamzonnepanelen worden geplaatst.

De groene stroom die hiermee wordt opgewekt, kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het sorteren, verwerken en koelen van de producten. De energie die niet nodig is voor de bedrijfsvoering kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitnet. Groene stroomt zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot op het bedrijf substantieel wordt beperkt.