stomen

Gesloten kas

Om de producten goed te kunnen laten groeien, moeten in de kas de ingaande en uitgaande warmtestromen in evenwicht zijn. In een open kas worden, als het bijvoorbeeld in de zomer erg warm is, de ramen van de kas geopend om te kunnen ventileren. De warmte die dan verloren gaat moet in het winterseizoen weer worden bijgestookt.

In de gesloten kas wordt, als het heel warm is, de warmte die niet nodig is, opgevangen en opgeslagen in de grond. Als het in de winter kouder wordt, wordt deze warmte opgehaald en gebruikt om de kas te verwarmen. Hierdoor gaat het overschot aan warmte niet verloren en hoeft er in de winter bijna niet te worden bijgestookt. Als het in de winter koud is, wordt deze koude lucht opgeslagen en op een later moment ingezet om de kas te koelen. Een gesloten kas leidt tot een energiebesparing van 50%.

Een ander groot voordeel van een gesloten kas, is dat de kans op ziektes en plagen aanzienlijk kleiner is. Bij een open kas, waarbij de ramen dus openen en sluiten, kunnen er gemakkelijker schadelijke insecten de kas binnendringen. Bij een gesloten kas is het aantal goedaardige insecten dat ontsnapt en het aantal schadelijk insecten dat de kas binnen dringt aanzienlijk kleiner.

Deze telers passsen Gesloten kas toe