stomen

Druppelaarsysteem

Voor de optimale groei van planten is zowel voeding als een goed geregelde watergift een voorwaarde. Hiervoor maken veel telers gebruik van een druppelaarsysteem. Elke plant heeft zijn eigen druppelaar. Met een automatisch gestuurd computersysteem kan de teler de voeding en de hoeveelheid water exact sturen.

Door het nemen van blad- en vruchtmonsters kan de teler zien welke en hoeveel voeding de plant nodig heeft. Middels het druppelsysteem wordt de voeding nauwkeurig afgestemd. Hiermee wordt voorkomen dat de vrucht te weinig óf juist teveel voeding krijgt toegediend. Zo krijgt de vrucht precies de juiste voeding om uit te groeien.

Ook wordt het water gericht toegediend door het druppelen bij de gewassen, in plaats van bijvoorbeeld beregening van het gehele land. Door een druppelaar wordt er geen druppel vocht verspild. Daarnaast kost dit systeem weinig energie, omdat een kleine pomp die het water rondpompt voldoende is om het systeem te laten werken.

Deze telers passsen Druppelaarsysteem toe