stomen

Biovergisting

In een biovergistingsinstallatie wordt mest in combinatie met landbouwproducten (zoals gras en graanresten) omgezet in biogas. Tijdens de vergisting wordt dit mengsel geroerd bij een temperatuur van 40 graden. Hierdoor ontstaat er bacterievorming waar vervolgens biogas bij vrijkomt.

Het biogas wordt opgevangen en met behulp van een warmtekrachtkoppeling-installatie omgezet in elektriciteit en warmte. Met deze warmte kunnen de kassen worden verwarmd op een duurzame manier. De elektriciteit die wordt opgewerkt wordt vervolgens geleverd aan het elektriciteitsnet voor bijvoorbeeld huishoudens en/of gebruikt voor het eigen bedrijf.

Een biovergistingsinstallatie kan een capaciteit van netto 16 miljoen kWh stroom hebben bij achtduizend draaiuren. Dit kan voldoende zijn om een bedrijf aan voldoende elektriciteit en warmte te voorzien en kan de gaskraan op een teeltbedrijf worden dichtgedraaid.

Deze telers passsen Biovergisting toe