stomen

Maatschap Hop, Preiteler

Adresgegevens

Maatschap Hop
Zandkuil 6
4845PE Wagenberg

Bekijk
op kaart

Adres

Maatschap Hop
Zandkuil 6
4845PE Wagenberg

Contact met de teler

Maatschap Hop

Ons vollegrondgroentenbedrijf is gevestigd in Wagenberg, ongeveer tien kilometer ten noorden van van Breda. Omdat het bedrijf op de scheiding ligt van zand en kleigrond, kunnen we alle gewassen telen.

Geschiedenis

In 1984 hebben wij, Anton en Corry, het bedrijf van de ouders van Anton overgenomen. Dit was toen een gemengd bedrijf met varkens en industriegroenten. In de loop der jaren werd er steeds meer gemechaniseerd en was er veel minder arbeid nodig. Het vroeg om verandering. In 1986 zijn er daarom gewassen aangeplant en werden er steeds meer groenten geteeld die handmatig geoogst moesten worden. Deze arbeid werd toen nog ingevuld door jongeren uit Terheijden en Wagenberg die bij ons hun eerste vakantiebaantje hadden. Rond 1994 zijn we begonnen met de teelt van bladgewassen voor de versmarkt. Twee van onze vier kinderen traden na hun studie aan de HAS in Den Bosch toe tot de maatschap. Maaike in 2008 en Jaap in 2010.

Teelt

Ieder jaar telen wij nu 21 hectare andijvie , 9 hectare bleekselderij en 17,5 hectare winterprei. Onze teeltplanning is gebaseerd op een jaarrond productie. Het werk verrichten we hoofdzakelijk met buitenlandse medewerkers. De preiteelt en de voor- en najaarsteelten van andijvie worden op zandgrond geteeld. De andere teelten staan op kleigrond. De vochthoudendheid van de grond en de rustigere groei van de groente heeft een positieve invloed op de gezondheid en weerbaarheid van het gewas. Dit wordt nogmaals versterkt door het extensief gebruik van de grond en het wisselen van percelen met collega telers. Het zorgt er voor dat we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum kunnen beperken.Waar mogelijk is er binnen het bedrijf gemechaniseerd, om het werk voor de medewerkers zoveel mogelijk te verlichten. Daarnaast wisselen we onderling van werk, om zo min mogelijk repeterende handelingen te hoeven maken.

Visie

We proberen zoveel mogelijk marktgericht te produceren. Alle andijvie (en een gedeelte van de bleekselderij) wordt geplant en geoogst op afspraak en kan 24 uur van de dag, zeven dagen per week worden verladen. Dit gaat direct naar de eindafnemer Hessing waar het versneden wordt en wordt verwerkt in bijvoorbeeld salades. De overige bleekselderij en de prei verpakken we in overleg met de verkoper. Zijn klant bepaalt de gewenste afmeting, het aantal stuks en het gewicht. Daarna transporteren we het product naar een locatie van The Greenery, of we verladen rechtstreeks naar de klant. Ons motto is: U vraagt wij draaien.

Voedselveiligheid

Door een goede teeltwisseling en extensief gebruik van de grond kunnen we het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperken. We streven naar een residuarm product. In het registratiesysteem wordt iedere teelt via GPS ingemeten en geregistreerd. Alles wat er tijdens de teelt is gebeurd kunnen we met één druk op de knop uitlezen. Jaarlijks nemen we van alle percelen een grondmonster, om het gebruik en de keuze van kunstmeststoffen te optimaliseren en te komen tot een goede balans in de bodem. Daarnaast voeren we om het jaar compost aan, wat een goede invloed heeft op het bodemleven. Ons bedrijf is Global G.A.P. gecertificeerd.

Tip

Bleekselderij is een veelzijdige groente en wordt overal in de wereld gegeten. Zowel de blaadjes als de stengel zijn rauw lekker en staan bekend als goede vochtafdrijver. Ze komen in veel diëten voor. Bleekselderij is een prima smaakmaker in soepen en sauzen en het is goed te koken, te stoven en te roerbakken. Tip: snijd de bleekselderij stengel in stukjes van twee centimeter. Daarna koken en met een kaassausje opdienen!

Bleekselderij staat bekend als goede vochtafdrijver
bleekselderij_-_maaike_en_jaap_hop_-1-.jpg
hop-header.jpg