stomen

A.S. de Boer B.V., Spitskoolteler

Adresgegevens

A.S. de Boer B.V.
Valbrugweg 6
1735EC 't Veld

Bekijk
op kaart

Adres

A.S. de Boer B.V.
Valbrugweg 6
1735EC 't Veld

Contact met de teler

A.S. de Boer B.V.

Ons bedrijf A.S. de Boer B.V. in het Noord-Hollandse ’t Veld meet in totaal ongeveer 225 hectare. Daarvan gebruiken we ruim 100 voor vollegrondsteelt van spitskool, witte kool en rode kool. De andere 125 hectare gebruiken we voor de teelt van tulpenbollen, pootaardappelen, uien en graan. Direct na de middelbare school ben ik, John de Boer in het bedrijf van mijn vader gaan werken. Beginjaren tachtig werd ik vennoot en sinds 1992 hebben mijn broer Ad en ik het bedrijf overgenomen.

Geschiedenis

In 1956 startte Arie de Boer met de teelt van onder andere rode- en witte kool, uien, witlof, rode bieten, winterpeen, irissen en tulpen. Na de ruilverkaveling begin jaren 70 werden in 1974 en 1976 de eerste koelcellen voor de bewaring van kool gebouwd. In 1992 hebben mijn broer en ik het bedrijf voortgezet en ons teeltplan werd in de loop der jaren teruggebracht naar drie hoofdgewassen: sluitkool (witte- en spitskool), tulpen en pootaardappelen. Door de jaren heen is ons bedrijf gegroeid, na uitbreidingen in 1995 en 200 0, met als laatste de nieuwbouw voor de koolverwerking. Momenteel beslaat ons teeltplan uit ongeveer 225 hectare: 105 hectare sluitkool, 30 hectare tulpen, 60 hectare pootaardappelen,10 ha. uien en 15 hectare graan, als wisselteelt.

Mijlpaal

In 2003 zijn we ook specifiek gaan inzetten op het sorteren, het verpakken en het stickeren van producten. Daar was apparatuur én extra ruimte voor nodig. In 2005 hebben we een geconditioneerde verwerkingsruimte gebouwd en een expeditieruimte met laadkuil. Met de nieuwbouw is er vooral geïnvesteerd in een gestroomlijnde logistiek. Centraal in de bedrijfsgebouwen ligt nu een zeven meter brede corridor. Deze verbindt onze bewaarcellen met de verwerkings¬ruimte aan de andere zijde.

Productieproces

Onze kool komt direct van het land aan één kant van de verwerkingsruimte binnen en gaan er aan de andere kant uit, klaar voor de consument. De corridor sluit aan op een expeditieruimte met twee laaddocks. Op deze manier kan er snel, efficiënt en vooral klantgericht worden geproduceerd. Bij de inrichting van onze verwerkingsruimte is ruim aandacht besteed aan hygiëne en arbeidsomstandigheden. De machines zijn geconstrueerd van roestvrij staal en zijn net als de gladde wanden en vloeren gemakkelijk te reinigen. Op de diverse werkplekken is de vloer voorzien van vloerverwarming. Hiervoor wordt de warmte gebruikt die vrijkomt bij de koelinstallatie.

In conditie

In de verwerkingsruimte wordt onze sluitkool (rode- witte- en spitskool) machinaal verwerkt, nageschoond, gesorteerd en ingepakt. We houden onze kool en spitskool in conditie in zes koelcellen. Vier van deze cellen zijn zogenoemde CA (Controlled Atmosphere) cellen. Daarin wordt het zuurstofgehalte kunstmatig op een laag niveau gehouden. De ademhaling van de kool wordt hierdoor sterk vertraagd zodat het product minder snel veroudert. Er is ook een expeditiekoelcel gebouwd, waarin we het gereedgemaakte product klaarzetten voor transport.

Toekomst

Het voorbewerken en verpakken van kool behoren tot de kernactiviteiten op ons bedrijf. Deze werkzaamheden hebben toekomst en we willen ze uitbreiden, zodra de markt dat toelaat. Wij staan zeker open voor innovaties, zowel op productgebied als op technisch gebied. Zo hebben we onlangs nog geïnvesteerd in een extra machine om, naast spitskool, ook witte en rode kool in een flowpack te kunnen verpakken. Dat is niet alleen hygiënischer, maar het komt ook de houdbaarheid ten goede.