stomen

Het nieuwe telen

Bij ‘het nieuwe telen’ staat de gezondheid en weerbaarheid van het gewas centraal en wordt onnodig verbruik van fossiele brandstoffen vermeden. Door te werken met een constante inblazing van droge lucht in de kassen, wordt de infectiedruk lager. Hierdoor kunnen telers het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 30% reduceren.

Bij ‘het nieuwe telen’ wordt kennis van de natuur gecombineerd met kennis van de plantfysiologie. Doordat de teler de plant en zijn groeiwijze zo goed kent, kan hij een optimaal product telen met de inzet van zo min mogelijk warmte. Door de toepassing van deze teeltmethode te combineren met een grote warmte opslag tank, kan er een energiebesparing van 46% worden gerealiseerd.

Deze telers passsen Het nieuwe telen toe

Nieuws & ontwikkelingen op het gebied van Het nieuwe telen