Op donderdag 7 november 2013 is het Nature Counts predicaat overhandigd aan Dick van Noord, tomatenteler van The Greenery. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Cofortadag in Etten-Leur.

Op donderdag 7 november 2013 is het Nature Counts predicaat overhandigd aan Dick van Noord, tomatenteler van The Greenery. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Cofortadag in Etten-Leur.

Duurzame teelt is een belangrijke peiler in het duurzaamheidsbeleid van The Greenery. Immers wat goed is voor de plant is ook goed voor de mens. Nature Counts is het duurzaamheidspredicaat van The Greenery. Telers die het Nature Counts predicaat ontvangen, blinken uit in bijvoorbeeld de beperking van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, besparing op energieverbruik, hergebruik van afvalmateriaal en de zorg voor de natuur en het landschap. De één investeert in aardwarmte om zijn kassen efficiënt en CO2 neutraal te verwarmen, een volgende teler investeert in een gezonder bodemleven waarbij de plantgezondheid voorop staat. Deze telers durven te investeren in duurzame teeltmethoden en zijn eveneens bereid om de kennis die zij opbouwen te delen met collega telers.

Het nieuwe telen

Vandaag is het predicaat voor Nature Counts overhandigd aan Dick van Noord van DT van Noord Tomaten BV. Dick heeft een hypermoderne kas laten bouwen waarin hij trostomaten teelt volgens de meest moderne eisen. Deze nieuwe kas is een uitbreiding op zijn bestaande bedrijf en is gebouwd op een moderne en duurzame wijze. In de kas kiest men voor ‘het nieuwe telen’.

Bij ‘het nieuwe telen’ staat de gezondheid en weerbaarheid van het gewas centraal en wordt onnodig verbruik van fossiele brandstoffen vermeden. Door te werken met een constante inblazing van droge lucht, is de infectiedruk door schimmelziektes lager. Hierdoor reduceert teler Van Noord het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 30%.

Bij ‘het nieuwe telen’ wordt kennis van de natuur gecombineerd met kennis van de plantfysiologie. Omdat teler van Noord de plant en zijn groeiwijze zo goed kent, kan hij een optimaal product telen met de inzet van zo min mogelijk warmte. Door de toepassing van deze teeltmethode bij Van Noord gecombineerd met een grote warmte opslag tank, wordt een energiebesparing van 46% gerealiseerd.

Dick van Noord toont dat hij ook oog heeft voor de natuur rondom zijn bedrijf. In samenwerking met omliggende bedrijven heeft hij paden en groen aangelegd waardoor het gebied toegankelijk is voor wandelaars.

De combinatie van een hoge mate van energiebesparing en het initiatief dat de betrokkenheid van de directe omgeving ten goede komt, is aanleiding voor de jury om Dick van Noord het predicaat Nature Counts toe te kennen.

Gezond en verantwoord

Een gezond en verantwoord geteeld product is niet alleen wat de klanten van The Greenery, maar ook de consument steeds duidelijker vraagt. Een consument wil een smaakvol, vers product dat geteeld is met respect voor de omgeving. Dankzij Nature Counts kan The Greenery deze vraag steeds beter invullen.

Geen zin in weer hetzelfde?
Geef een verse draai aan je week
Draai maar