Op dit moment zijn er 18 telers die het Nature Counts predicaat hebben toegekend gekregen. Telers die koplopers zijn op het gebied van duurzaamheid worden door The Greenery beloond met dit certificaat. De telers die dit certificaat ontvangen leveren uitzonderlijke inspanningen om duurzamer te werken. Om innovatie in duurzaam telen te stimuleren, worden de telers door The Greenery aangemoedigd om hun eigen ideeën over duurzame teelt in de praktijk te brengen. De ene teler zoekt zijn oplossing in techniek (GPS-besturing of aardwarmte) en de ander kan met kennis van plantfysiologie de plant nog sterker en weerbaarder maken waardoor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum beperkt wordt

Het Nature Counts-predicaat wordt toegekend aan de telers die op het gebied van duurzaamheid in het teeltbedrijf aantoonbaar beter presteren dan hun vakgenoten. Een onafhankelijke jury van wetenschappers en vakmensen selecteert jaarlijks de koplopers op het gebied van duurzaamheid. De telers mogen 3 jaar lang het predicaat Nature Counts voeren.

snacksperge herb herbs Want er is nog zoveel meer dan de traditional way met ham, kaas en botersaus… herb
asperge