stomen

Biologische gewasbescherming

Biologische gewasbescherming is de bestrijding van schadelijke insecten in de land- en tuinbouw door een natuurlijke vijand van het schadelijke insect uit te zetten.

Schadelijke insecten zoals de witte vlieg kunnen in een kas schade aan het gewas veroorzaken. Door de sluipwesp in de kas uit te zetten, kan de witte vlieg op een natuurlijke manier worden bestreden. De sluipwesp eet namelijk de larven van de witte vlieg op en Iegt bovendien zijn eieren in de pop van de witte vlieg. Uit de pop van de witte vlieg komt dan geen witte vlieg maar een nieuwe sluipwesp. De sluipwesp wordt ingezet door kaartjes in de kas op te hangen, op deze kaartjes zitten de eitjes van sluipwesp.

Bladluizen kunnen in de tuinbouw ook een probleem zijn. Ze kunnen ernstige schade toebrengen aan diverse gewassen doordat de luizen voeden zich met plantensappen en een kleverige stof af (honingdauw) afscheiden. Dit maakt de bladeren van de plant kleverig en kan schimmelvorming veroorzaken. Voor de biologische bescherming van de bladluis kan de teler een ander soort sluipwesp inzetten, genaamd: Aphidius matricariae. Met name de larven van deze sluipwesp voeden zich met bladluizen. Hierdoor ontstaat er een biologisch evenwicht.

Zo zijn er nog tal van natuurlijke vijanden die een teler in kan zetten om ziekten en plagen op een natuurlijke manier te bestrijden. Het soort insecten wat de teler inzet is per teelt verschillend. Het gebruik van biologische gewasbescherming is beter voor het milieu en de mens.